CV

Markdown CV NFR style

Lag din CV tilpasset Norges Forskningsråds maler - i R! I denne posten vil jeg vise hvordan jeg laget min CV i R, tilpasset malen til Norges Forskningsråd1. Ved å bruke R kan deler av CV-oppdateringen automatiseres, og følgende funksjoner er tilgjengelig i denne malen: Antall publikasjoner, antall første- og sisteforfatterskap, antall siteringer, h-indeks og i10-indeks hentes automatisk fra Google Scholar (dersom du har profil). Antall inviterte foredrag og antall deltagere for en gitt periode kan fylles ut automatisk ved kobling til oversikt i en ekstern Excel fil.